Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej
Informacje dla obecnych mieszkańców bursy
Już za chwilę…
2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja
Zasady obowiązujące w bursie od 01.9.2020 r. związane z pandemią
Informacje dla emerytów

Dzień Bibliotekarza

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem Świadczy o rozwoju kultury.  Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”     Jan Paweł II 8 maja 2021 r. po raz 36 obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.  Dzień ten inauguruje jednocześnie XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja, w tym roku pod hasłem :                   ” Zasmakuj w Bibliotece”.            Dzień ten służy popularyzacji czytelnictwa i bibliotek w społeczeństwie oraz stwarza okazję do refleksji nad  potrzebami i osiągnięciami…

5 maja Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

My także chcemy wznosić latawcei tak jak zdrowi biegać pod wiatr.Niesprawną ręką zrywać dmuchawcei z krótszą nogą poznawać świat.Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.Niepełnosprawni i chcą i MOGĄodkrywać góry, zawieszać słońcedarować serca – czujesz? – gorące!Otwórzcie okna po nocy nie chcemy ciągle stać w PRZEDSIONKU/autor nieznany/ Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone  co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych  XX wieku.                  W Polsce Dzień…

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach wydanym w w dniu 30.04.2021 r.: Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.  Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,…

Informacje dla obecnych mieszkańców bursy

Wychowawcy przypominają, że chęć zamieszkania w bursie w obecnym roku szkolnym (w związku z praktykami, stacjonarną nauką) należy zgłosić telefonicznie do bursy lub bezpośrednio u wychowawcy, bądź przez maila wychowawcybursy3@gmail.com Chęć kontynuowania zamieszkania w roku szkolnym 2021/2022 należy zgłosić poprzez wypełnioną deklarację kontynuacji zamieszkania. Z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do bursy osobiście, drogą pocztową lub mailową (skan lub zdjęcie w dobrej jakości) na adres wychowawcybursy3@gmail.com do końca maja

Już za chwilę…

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.          „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego…

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World  Intellectual Property Day – święto ustanowione przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej. Dzień ten  ustanowiono w 2000 roku, a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku. Własność intelektualna to termin, który określa monopole prawne, tworzone przez wybrane dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz wybrane własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe). Jest to efekt pracy twórczej człowieka, który ze…

23.04 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została, jako symboliczna dla literatury światowej, bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes i William Szekspir. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie tego dnia obchodzony jest dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w formie…

Dzień Rowerowy

Choć światowy dzień roweru przypada dopiero w czerwcu, już 19 kwietnia mówi się o Dniu Rowerowym. ONZ podkreśla, że „rower powinien być postrzegany jako środek, który wspiera zrównoważony rozwój, wzmacnia edukację, w tym wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży, zapobiega chorobom, promuje zdrowy tryb życia, tolerancję, wzajemne zrozumienie i szacunek oraz ułatwia społeczną integrację i promuje kulturę pokoju. Zachęca również do upowszechnienia używania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa, jako środka wzmacniającego…

Zasady kulturalnego zachowania się

Dzień dobry, cześć, czy czołem? Z której strony należy położyć widelec? Warto przypomnieć sobie te zasady, dlatego też poniżej znajdziecie krótkie filmiki, przedstawiające właściwy model zachowania się.

Rozmiar czcionki
Kontrast