Posprzątajmy Radom
Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej
Informacje dla obecnych mieszkańców bursy
Rekrutacja 2021/2022
Zasady obowiązujące w bursie od 01.9.2020 r. związane z pandemią
Informacje dla emerytów

31 maja – światowy dzień bez papierosa

Sekcja higeniczna przygotowała krótką prezentację na temat wpływu palenia na człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z nią w poniższym linku https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSsAqjDyTxFZ6IH1reAfGZq-GLpI0BWdQ6ldjkrHPK3hgiY3rEbw_oyPVxcUWfhwYSam82gUYSPBEke/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Posprzątajmy Radom

W Radomiu trwa challenge „Posprzątajmy razem Radom”. Patronatem wyzwania są: Radio Rekord i portal Co za dzień. Nasza Bursa została nominowana przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 25 w Radomiu. Serdecznie dziękujemy i oczywiście z wielką radością przystąpiliśmy do realizacji zadania. Bursa „trójka’’ przykład daje, w swych działaniach nie ustaje. I choć trzeba zrobić wiele  – właśnie po to jest ten challenge. Daje innym radę taką : „ POSPRZĄTAJMY  RAZEM  RADOM’’….

18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów

Międzynarodowy Dzień Muzeów został ustanowiony w Moskwie 28 maja 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Data święta to 18 maja. W tym dniu, w muzeach organizowane są wydarzenia artystyczne, ciekawe wystawy, spotkania z artystami. Celem obchodów jest ukazanie roli i podkreślenie wartości muzeów w rozwoju społeczeństwa, a także zachęcanie do wspierania muzealnictwa. Od 1997 roku pod patronatem Rady Europy organizowana jest Noc Muzeów.   W wybranym dniu muzea,…

Dzień Bibliotekarza

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem Świadczy o rozwoju kultury.  Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”     Jan Paweł II 8 maja 2021 r. po raz 36 obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.  Dzień ten inauguruje jednocześnie XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja, w tym roku pod hasłem :                   ” Zasmakuj w Bibliotece”.            Dzień ten służy popularyzacji czytelnictwa i bibliotek w społeczeństwie oraz stwarza okazję do refleksji nad  potrzebami i osiągnięciami…

5 maja Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

My także chcemy wznosić latawcei tak jak zdrowi biegać pod wiatr.Niesprawną ręką zrywać dmuchawcei z krótszą nogą poznawać świat.Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.Niepełnosprawni i chcą i MOGĄodkrywać góry, zawieszać słońcedarować serca – czujesz? – gorące!Otwórzcie okna po nocy nie chcemy ciągle stać w PRZEDSIONKU/autor nieznany/ Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone  co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych  XX wieku.                  W Polsce Dzień…

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach wydanym w w dniu 30.04.2021 r.: Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.  Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,…

Informacje dla obecnych mieszkańców bursy

Wychowawcy przypominają, że chęć zamieszkania w bursie w obecnym roku szkolnym (w związku z praktykami, stacjonarną nauką) należy zgłosić telefonicznie do bursy lub bezpośrednio u wychowawcy, bądź przez maila wychowawcybursy3@gmail.com Chęć kontynuowania zamieszkania w roku szkolnym 2021/2022 należy zgłosić poprzez wypełnioną deklarację kontynuacji zamieszkania. Z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do bursy osobiście, drogą pocztową lub mailową (skan lub zdjęcie w dobrej jakości) na adres wychowawcybursy3@gmail.com do końca maja KT

Już za chwilę…

KT

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.          „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego…

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World  Intellectual Property Day – święto ustanowione przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej. Dzień ten  ustanowiono w 2000 roku, a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku. Własność intelektualna to termin, który określa monopole prawne, tworzone przez wybrane dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz wybrane własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe). Jest to efekt pracy twórczej człowieka, który ze…

Rozmiar czcionki
Kontrast